Your Expert Partner for Human Machine Interface    
EAO Sverige
Download 3D

Lyfta och Flytta: Applikationer

Case studies
 Gaffeltruck: knappsats för PIN-säkerhetskod
 Lagerhantering: kontrollpanel
 Små vagnar: nödstopp
 Bygge: schaktningskontroller
 Marina kranar: vattentäta kontroller
 Hiss med rullstolsåtkomst för bostadshus
 Handikapphissar: kontrollpaneler
White Papers
 Nyckelkomponenter förbättrar människa-maskin-gränssnittet
Download ZIP
 Nödstoppsknappar
Download ZIP
Documents
 Essentiella egenskaper i design av komponenter för människa-maskin-gränssnitt Download ZIP
 Design av effektiva system för människa-maskin-gränssnitt Download ZIP
Kontroller för att lyfta och flytta måste vara mycket responsiva och taktila för att lyda operatörens minsta vink, samtidigt som de måste vara tåliga nog att klara de hårdaste förhållandena

EAO:s utbud av industriella kontroller för människa-maskin-gränssnitt är lämpade för det breda utbud av potentiella applikationer som finns inom denna marknad, från industriell hydraulisk lyftutrustning till trappliftar i hemmet för handikappade.

Kundfördelar
  • Lång livstid och lägre underhållskostnader: EAO-komponenter är precisionstillverkade enheter, tillverkade efter exakta designspecifikationer med mycket små felmarginaler av högkvalitativa plastmaterial, metaller, och noggrant kalibrerade fjädrar.
  • Bättre utrustningsvärde och prestanda: EAO-komponenter är byggda för moderna HMI-system och erbjuder prestandan, känslan och utseendet som användarna kräver.
  • Lämpligt övervägande ges åt individuella applikationer. EAO kombinerar bevisad erfarenhet med specialiserade produkter och tjänster för att försäkra att varje kund får den lämpligaste lösningen


 

EAO - Your Expert Partner for Human Machine Interfaces
EAO Worldwide      Kontakt      Legal Details      Privacy Policy
Copyright © 2012 EAO