Your Expert Partner for Human Machine Interface    
EAO Sverige
Download 3D

Transport: Applikationer

Tåg, spårvagnar och tunnelbanor
Förarkontroller
Passagerarinsläpp
Toalettkontroller
Stationsutrustning
Bussar och vagnar
Förarkontroller
Passagerarinsläpp
Stoppbegäran

Bilindustri (speciella knappar för bilar)
Knappar för parkering, säkerhetsbälten och lås
(tysk)
Specialistfordon: utryckning, off-road
Utryckningstjänster
Byggfordon
Jordbruksfordon
Sjöfart: yachter och skepp
Bryggor, roder, förarhytter
Elförsörjning, värme och vatten
Kommunikation, navigering
Stränga bestämmelser inom kollektivtrafikindustrin kräver ett särskilt sortiment av komponenter för människa-maskin-gränssnitt som möter de högsta standarderna inom säkerhet, hållbarhet och funktionalitet.

EAO har utvecklat produkter som Series 56-sortimentet för att möta dessa och andra standarder, inklusive de senaste bestämmelserna för åtkomst för handikappade.
Våra produkter är säkra för användning i förarhytter, interiör och exteriör hos tåg, bussar och spårvagnar byggda av världens ledande kollektivtrafikleverantörer.

Kundfördelar
  • Vi minskar ert antal underleverantörer genom att erbjuda ett omfattande produktutbud för att möta alla knappbehov för såväl interiör som exteriör.
  • Våra produkter kräver mindre underhåll eftersom de konstruerats med de senaste, tåligaste materialen, som uppfyller kraven i gällande standarder för transportsäkerhet.
  • Vi kombinerar vandalresistenta designer med positiv taktil feedback. Våra attraktiva, hållbara pressytor kan graveras eller till och med ciseleras med Braille för att bättre förmedla funktion.


 

EAO - Your Expert Partner for Human Machine Interfaces
EAO Worldwide      Kontakt      Legal Details      Privacy Policy
Copyright © 2012 EAO